welke afwegingen, beslissingen en motieven maakt een organisatie écht purpose-driven?

Image for post
Image for post

Meer dan 5 jaar geleden startte Purpose Day als een dag waarop de verhalen werden verteld van bedrijven en organisaties die zich bewust waren dat zij er niet meer alleen waren om alleen winstgedreven hun business te doen. Het maatschappelijk belang van juist het bedrijfsleven — groot en klein — werd steeds meer duidelijk. Vragen als: voor wie produceren wij, voor wie zijn wij, waar dragen wij aan bij, klonken steeds luider. Inzet was om de ‘purpose’ te ontdekken. Dat woord, afkomstig van het boek ‘Purpose Economy’ van Aaron Hurst werd een gevleugeld woord. Samen met dat begrijp ‘why’ dat door Simon Sinek is gemunt. In Nederland werden deze twee begrippen al snel door Kees Klomp samengevat in ‘betekeniseconomie’.

Economie zonder betekenis werd kil en koud, en joeg weliswaar welvaart aan, maar waar was ons welzijn? Nu weten we, midden in een wereldwijde pandemie, dat welvaart de wereld niet langer zal redden, maar dat juist welzijn de ondersteunende factor is in het leven van mensen, hun gezinnen, familie, buurt, community. En dat bedrijven en organisaties midden in die vraag naar ons welzijn moeten staan. Wij — de mensen — werken bij deze bedrijven, wij betrekken onze producten bij hen, wij zijn cliënt of patiënt, wij zijn de burgers. Wij zijn dus voor ons welzijn afhankelijk van bedrijven en organisaties en vice versa. Samen vormen wij de gemeenschap, de omgeving, de aarde.

Het effect van klimaatverandering geeft daar nu nog eens het laatste duwtje aan. In welke wereld groeien onze kinderen op? Welke wereld laten wij achter voor onze kleinkinderen? Waar zadelen we onze achterkleinkinderen mee op?

Waar we als Purpose Day meer dan 5 jaar geleden dit soort vragen voorlegde aan bedrijven en hun antwoorden graag wilde horen, zien we dat veel organisaties, ondernemers, consultants, bedrijven deze vragen nu zelf hebben omarmd. Purpose is inmiddels een begrip geworden dat veel en langdurig klinkt. Daar zijn we meer dan blij mee, want ‘het is tijd’ — niet voor niets de titel van een boek dat we in 2019 uitgaven — voor purpose gedreven organisaties. Nu meer dan ooit.

Het begrip ‘purpose’ is nu de aanzet tot een sterker bewustzijn van bedrijven, en als als Purpose Day willen dan ook een volgende noodzakelijke stap zetten. Niet alleen maar meer inspireren, of de verhalen laten vertellen door de leiders en ceo’s van bedrijven, maar een context creëren waarin het bewustzijn wordt aangescherpt voor een daadwerkelijk purpose-driven bedrijf of organisatie.

  • Welke leidende principes zijn er nodig om zo purpose-gedreven te zijn?
  • Welke ethiek is er nodig om betekenisvol je bedrijf te leiden?
  • Welke stappen zijn onvermijdelijk om de komende jaren van echte waarde te zijn voor de wereld om ons heen?

Dat is niet het verhaal van marketing. Dat is niet het verhaal van het formuleren van een kekke mission statement. Dat is ook niet het verhaal van het aanscherpen van een intern proces om beter, slimmer, afgeslankter of digitaler je business te doen. En dat is dus niet het verhaal van het hoofd. Het is het verhaal van het hart.

Wat bedoelen we met het ‘hart’? Simpel, door te kijken naar de Gouden Regel, die door eeuwen menselijke geschiedenis is gegaan en vele culturen heeft geholpen om recht te doen aan hun eigen samenleving: ‘Behandel anderen zoals jij door hen behandelt wilt worden’.

Op deze simpele regel, die recht uit het hart, het geweten, komt, is de essentie van al het menselijk handelen gebaseerd. Of je dat nu je ‘purpose’ noemt, je betekenis, of je essentie; waar het omgaat is dat het een leidend principe is voor elk mens, en daarmee ook voor elk bedrijf en organisatie.

De volgende stap die we als Purpose Day organisatie dan ook willen nemen is het hart opzoeken van leiders. Hen vragen welk leidend principe voor hen belangrijk was en is. Waar namen zij een bepaalde afslag omdat het niet anders kon? Waar zagen zij ‘het licht’? Waar werden zij persoonlijk geraakt en hadden de moed om beslissingen te nemen? Wanneer wisten zij dat het anders moest? Wanneer konden zij er niet meer omheen?

Die momenten, dat diepe besef, die keren dat het hart sprak, zijn de momenten dat een bedrijf of organisatie een weg insloeg waar die Gouden Regel belangrijker werd dan alleen de winst. Zoals dat moment dat Remco Kok van Stegeman wist dat het zo niet langer kon in de vleesindustrie en de moed had samen met zijn managementteam te kiezen voor een meer duurzaam vervolg van het bedrijf en daarmee een voorbeeld werd voor zijn concurrenten. Of het moment dat de mensen bij Auping wisten dat ze een duurzaam matras moesten maken en tegelijk ook wisten dat dit een mogelijk ook moeizame financiële weg zou kunnen betekenen. En zoals ze bij Verstegen weten dat hun producten van kruiden en specerijen niet alleen aantrekkelijk moeten zijn voor consumenten maar dat zij ook verantwoordelijkheid hebben voor de hele keten.

Moed. Durf. Inzicht. Weten en geweten. Opstaan. Begrijpen. Hart.

Daarom willen we als Purpose Day de komende maanden deze inzet gaan maken:

  • We komen in gesprek met tientallen leiders van bedrijven en organisaties en interviewen hen over hun lessen en inzichten. Deze gesprekken zullen resulteren in een helder document, een boek wellicht, van zogenaamde leidende principes.
  • Dit document is de aanleiding om met veel meer mensen van bedrijven en organisaties te gaan praten. Actief, interactief, levendig, en vooral constructief. ‘Hoe anders verder’ zal de vraag zijn. Die noodzaak om anders verder te gaan is wel gebleken. Maar hoe? Wat moet er gedaan worden? Dat zal de rode draad zijn van deze sessies. De leidende principes die we in de gesprekken daarvoor gecreëerd hebben zullen richtinggevend zijn in deze sessies.
  • En alle gesprekken en sessies zullen helpen om Purpose Day 2021 in een heel ander licht te laten staan. Ja, we weten van ‘purpose’, ja we weten van ‘betekeniseconomie’, maar het is nu de tijd om stappen te zetten waar ook het hart mee zal kijken. Dat betekent handelen en werken vanuit een persoonlijke ethiek. Een persoonlijk belang van de leider, van de ceo, van het management. Werken vanuit een vlammend verlangen. Dat zal de omslag zijn om naar een inclusieve wereld te gaan waar het financiële resultaat dienend is aan het welzijn van ons allen.

Let’s start!

©2021 Purpose Day, Ron van Es/Ralph Zebregs/Kees Klomp

www.purposeday.nl

Founder School for Purpose Leadership | www.purposeleadership.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store