Image for post
Image for post

Elk mensenleven kent vragen. En de achterkant van antwoorden. Wij zijn benieuwd naar die achterkant.

Zoals een wandtapijt met de draden aan de achterkant het werk laat zien. De voorkant is mooi natuurlijk, maar de achterkant laat al de sporen zien.

Je zou kunnen zeggen dat het lessenpakket van het leven uit 7 vragen bestaat. Niet zomaar 7 vragen, maar dé vragen die het hele spectrum omvatten. Van geboorte naar dood en alles daar tussenin. 7 vragen van liefde en leed. Van vreugde en verdriet. Van voluit leven.

Met 7 mensen ga ik dieper in op deze 7 vragen. Ik interview hen en we zien wel bij welke van deze 7 vragen we blijven hangen en/of tijd hebben om ze allemaal te bespreken. Deze interviews zijn de leidraad voor 7 afleveringen van een podcast van elk een half uur.

Zo levert elk gesprek een avontuur op van jewelste. Wat meer is, de antwoorden van de gesprekspartners vormen ook een spiegel voor de luisteraars die al luisterend zelf op zoek kan gaan naar hun eigen antwoorden.

Image for post
Image for post

1. STILTE

Waar kan jij echte stilte ervaren? (Wat vertelt de stilte jou?)

Te midden van het lawaai in deze tijd hebben velen nood aan zich aan de drukte te onttrekken om stilte te ervaren.

“Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.” — Regel van Benedictus. Zwijgen, niet zozeer als meditatietechniek maar als opdracht. Met hierbij de eis om aan zichzelf te werken, ons egocentrisme te bestrijden en open te stellen tot het spirituele.

2. COMPASSIE

Hoe voed jij je wolf van compassie?

Er is een oud Cherokee-verhaal waarin een man zijn kleinzoon vertelt:” Er zijn twee wolven die in mij vechten. Een van hen is boos en hatelijk, de ander is genereus en medelevend. “ Als de jongen vraagt: “Welke zal er winnen, opa?” antwoordt de oude man: “Degene die ik voed.” — Alberto Villoldo

3. NALATEN

Wat laat je na voor je achterkleinkinderen, of anders: hoe zullen zij naar jou kijken?

Er is net een nieuw boek van Roman Krznaric verschenen: ‘The Good Ancestor, a radical prescription for long-term thinking’ waarin hij schrijft dat we weer moeten leren leven voor de toekomst, de verre toekomst, onze achterkleinkinderen.

Image for post
Image for post

4. SPOREN

Welke voetstappen die jij hebt afgelegd laten jouw verhaal zien?

Er zijn zoveel verhalen over op reis gaan in het leven. En in al die verhalen gaat het niet over aankomen, of je doel halen, maar wat je onderweg tegenkwam. Wie je tegenkwam soms. Waar je van geleerd hebt vooral.

5. BLIJDSCHAP

Welke momenten gaven jou je intense blijdschap (terug)?

Ja, er zijn momenten van verdriet. Momenten van stilvallen. Maar er zijn ook momenten in ons leven van intense blijdschap. Diepe vreugde. Geluk.

6. EINDE

Welk vraagteken zal er misschien bij jouw verhaal gezet worden aan het eind?

Er is die beroemde opmerking van Stephen Covey waar hij zijn lezers van de 7 habits aangeeft te leven en te werken met het eind voor ogen. Niet het nu, niet het toen, maar dat moment van je sterven. Waar ben je dan, wie is er dan, wat was er dan?

7. GEBOORTE

Waar wil je opnieuw geboren worden?

We komen allemaal op deze aarde, we worden geboren. Op een plek die jij krijgt toebedeeld. Mocht je opnieuw geboren worden, zal dat dezelfde plek zijn? Was je tevreden met die plek trouwens?

Image for post
Image for post

Ron van Es — maker bij Achter De Maan Media

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store